Hoćete li ove školske godine ići na natjecanje?
DA, iz jednog predmeta 29,5%
 
DA, iz dva predmeta 14,3%
 
DA, iz tri i više predmeta 24,2%
 
NE 32,0%
 
Ukupno glasova: 413
Zatvori prozor